Shop Size 6.5

 
Graf G3035 Sr. Ice Hockey Skate Graf G35 Sr. Ice Hockey Skate
Graf G3035 Sr. Ice Hockey SkateGraf G35 Sr. Ice Hockey Skate

Get these "Made In Canada" Graf skates before they sell out!!!

Get these "Made In Canada" Graf skates before they sell out!!!